Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế

Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

– Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

– Căn cứ Thông tư số 26/2018/TT-BYT ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế Quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế đối với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu;

Chúng tôi tuyển sinh các lớp học:

 • Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ cao cấp (hạng I), bác sĩ chính (hạng II) và bác sĩ (hạng III).
 • Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ y học dự phòng cao cấp (hạng I), bác sĩ y học dự phòng chính (hạng II) và bác sĩ y học dự phòng (hạng III).
 • Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y tế công cộng cao cấp (hạng I), y tế công cộng chính (hạng II) và y tế công cộng (hạng III).
 • Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược sĩ cao cấp (hạng I), Dược sĩ chính (hạng II) và Dược sĩ (hạng III).
 • Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dân số viên hạng II, Dân số viên hạng III và Dân số viên (hạng IV).
 • Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng II, Điều dưỡng hạng III và Điều dưỡng (hạng IV).
 • Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng II, Kỹ thuật y hạng III và Kỹ thuật y (hạng IV).
 1. Đối tượng và chương trình đào tạo

1.1. Đối tượng:

Chức danh nghề nghiệp Hạng I Hạng II Hạng III Hạng IV
Bác sĩ -Bác sĩ cao cấp (hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;-Bác sĩ chính (hạng II) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên -Bác sĩ chính (hạng II) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;-Bác sĩ hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên -Bác sĩ hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
Bác sĩY học

dự phòng

Bác sĩ Y học dự phòng cao cấp (hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.Bác sĩ Y học dự phòng chính (hạng II) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên. Bác sĩ Y học dự phòng chính (hạng II) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.Bác sĩ Y học dự phòng hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên. Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp bác sĩ Y học dự phòng hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
Y tếcông cộng -Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng cao cấp (hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng (hạng II) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên. -Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hạng II) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.-Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên. -Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
Dược sĩ -Dược sĩ cao cấp (hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.-Dược sĩ chính (hạng II) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên. -Dược sĩ chính (hạng II) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.-Dược sĩ hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên. -Dược sĩ hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
Dân số viên -Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng II chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.-Dân số viên hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên. -Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.-Dân số viên hạng IV có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên. -Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng IV chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
Điều dưỡng -Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng II chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.– Điều dưỡng hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên. -Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.– Điều dưỡng hạng IV có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên. -Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.
Kỹ thuật y -Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng II chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.– Kỹ thuật y III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên. -Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.– Kỹ thuật y IV có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên. -Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng IV chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

1.2. Chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo được thực hiện theo Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế của Bộ Y tế.

Cấu trúc chương trình gồm 2 phần với tổng số 240 tiết học trong 6 tuần.

– Phần I. Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung.

   – Phần II. Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đào đức nghề nghiệp.

 • Địa điểm, hình thức tổ chức lớp học: Lớp học trực tiếp tại Qúy cơ quan hoặc tại địa phương theo nhu cầu của đơn vị (nếu đủ số lượng học viên/1 lớp).
 • Hình thức học: Học online qua phần mềm Zoom Client for Meetings/ hoặc trực tiếp
 1. Hồ sơ đăng ký:

   – Phiếu đăng ký học (theo mẫu của Trường);

   – 01 bản photo công chứng văn bằng Đại học và Sau Đại học;

   – 01 bản sao CMND hoặc Căn cước công dân (công chứng);

  – 01 ảnh 4×6 (đựng trong phong bì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh)

III. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Số 122/12E Tạ Uyên, Phường 4, quận 11, TP. Hồ Chí Minh

– Số 10B , Lưu Chí Hiếu, Phường Tây Thạnh , Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

Số 80 GS1, Phường Đông Hòa, Tp Dĩ An, Bình Dương

– Số 105 Lê Sát, Hải Châu, Đà Nẵng

 1. Hình thức nộp hồ sơ:

Đăng ký trực tiếp hoặc gửi thư về cho trung tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Hotline: 0931888575 – 0973745621 – 0938855452